Ziekte

U zal begrijpen dat zieke kinderen niet in de opvang terecht kunnen ! De onthaalouder kan het kind weigeren als:

 • het kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang
 • het kind door ziekte te veel aandacht en zorg vraagt, zodat men de veiligheid en gezondheid van de andere kinderen niet meer kan garanderen.
 • uw kind  een of meerdere van de volgende symptomen heeft:
  • Diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur. Opgelet: wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ wordt gesteld, mag het kind wél naar de opvang komen. Dit moet kunnen aangetoond worden via een geldig medisch attest!
  • Braken: 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt vastgesteld (aantonen via een medisch attest) dat het braken niet veroorzaakt wordt door een besmettelijke ziekte en er geen gevaar voor uitdroging bestaat.
  • Bloedbraken
  • Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood
  • Koorts boven de 38,2 °C ( OPGELET!!  kindjes ≤ 3 maanden met 38◦C of meer: wij vragen de ouders om hun kind zo snel mogelijk af te halen en onmiddellijk een arts te consulteren!)
  • Koorts boven de 38,2 °C die samengaat met keelpijn of braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode huiduitslag.
  • Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag. Het kind kan weer naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet om een besmettelijke ziekte gaat.
  • Mondzweren met kwijlen, tenzij een arts bepaald heeft dat het niet besmettelijk is.
 • uw kind heeft een bepaalde besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen.

 

De onthaalouder heeft steeds het laatste woord in de beslissing of uw kind al dan niet naar de opvang kan. 

Bij de beslissing denken we aan het belang van jouw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.

 

 

 

 

 

 

PRAKTISCH > Ziekte
template by JStemplates.com