Kostprijs

Dagprijs:

Het bedrag van de opvang is verschuldigd per gereserveerde opvangdag zoals door beide partijen in gemeen overleg werd vastgelegd en resulteert uit het attest inkomenstarief dat de ouders hebben aangevraagd 


bij Kind en Gezin.  De ouders moeten zelf de financiële bijdrage berekenen op www.kindengezin.be.  Het attest inkomenstarief, met daarop de dagprijs en de kindcode moet, vóór de aanvangsdatum worden bezorgd aan de vzw Infano.

 

Waarborg: De waarborg wordt betaald onmiddellijk bij de ondertekening tussen beide partijen door storting ervan op de rekening van de organisator die deze bewaart.  Bij de inschrijving zal een waarborg worden aangerekend van 250euro per kind.  De plaats is gereserveerd van zodra de waarborg is betaald.  Wanneer bij het einde van de opvang aan alle verplichtingen werd voldaan wordt de waarborg ten laatste 3 maanden na de laatste maand van de opvang teruggestort op de door de contracthouder aangeduide rekening.

 

 

 

PRAKTISCH > Kostprijs
template by JStemplates.com