Nog een paar afspraken

 

Je kindje wordt enkel afgehaald door de persoon die het kindje ingeschreven heeft.  Zoniet moet er een schriftelijke toelating zijn voor de persoon die het kindje komt afhalen.

Ouders hebben ten alle tijde toegang tot de ruimtes waar de kinderen verblijven, rekeninghoudend met de rust en de activiteiten.

 

 

 

Iedereen die beroep doet op kinderopvang Baby Lounge, moet het Nederlandstalig karakter eerbiedigen.  De kinderen worden opgevoed in het Nederlands.

Er wordt in geen enkele situatie gerookt in de opvangruimte en in de aanwezigheid van de kinderen.
 

 

 

 

Wanneer u klachten hebt over de opvang en u vindt geen weerklank bij de verantwoordelijken van kinderopvang baby lounge, dan kan u zich steeds wenden tot:

Klachtendienst Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
02/533 14 14

http://klachtendienst@kindengezin.be

 

 

 

 

 

Er is een aangepaste verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” afgesloten.

 

 

 

PRAKTISCH > Nog een paar afspraken
template by JStemplates.com